קרדיט תמונה: FREEPIK

תביעות בגין רשלנות רפואית שיניים, מוגשות מטעם מטופלים, אשר נפגעו פיזית במסגרת טיפול שיניים כלשהו. הרשלנות יכולה לבוא לידי ביטוי בשלבים שונים של הטיפול ורמות החומרה של הנזק, משתנה בהתאם לנסיבות. רופא שיניים יכול להתרשל לפני הטיפול, בין השאר, על ידי אי עמידה בדרישה של הסכמה מדעת.

רשלנות רפואית שיניים במהלך הטיפול, תהיה כאשר הרופא מבצע את הטיפול בחוסר מיומנות. מחדל לבצע מעקב רפואי אחרי המטופל, משנסתיים הטיפול, זוהי רשלנות רפואית לאחר הטיפול.

במאמר זה נסביר בהרחבה, מתי מתרחשת רשלנות רפואית בטיפול שיניים ונביא מספר מקרים לדוגמא מן הפסיקה. כמו כן, ערכנו עבורכם רשימת טיפים של עורכי דין בישראל, כיצד להיזהר מפני רשלנות רפואית שיניים.

להרחבה בנושא רשלנות רפואית – https://www.jewishmedicallaw.com/.

לפני הטיפול, במהלך ולאחר הטיפול

עורכי דין בישראל מסבירים כי רשלנות רפואית במסגרת טיפול שיניים, יכולה לקרות בכל שלב משלבי הטיפול:

  1. לפני תחילת הטיפול: מחדלו של רופא שיניים, להסביר למטופל את הסיכונים הכרוכים בטיפול וליידע אותו, על כל החלופות האפשרויות.
  2. רשלנות בביצוע: רופא השיניים ביצע את הטיפול עצמו בצורה רשלנית ובלתי מיומנת.
  3. לאחר הטיפול: רשלנות רפואית שיניים, יכולה להתרחש גם לאחר הטיפול, בשל אי ביצוע מעקב אחר המטופל, מתן מרשם לא מתאים של כדורים וכיו"ב.

רשלנות רפואית שיניים – דוגמאות מהפסיקה

רופא שיניים ביצע טיפול שורש בשן לא נכונה. כך, גרם למטופלת, לכאבים ולנזק בשן בה בוצע הטיפול. עליה היה לבצע טיפול שיקומי בשן וכמו כן, נאלצה לשלם לרופא שיניים אחר, עבור טיפול שורש בשן אשר הייתה זקוקה לטיפול זה. בית המשפט חייב את הנתבע, לשלם עבור כל הטיפולים של התובעת, אותם נאלצה לעשות, עקב רשלנותו. נוסף לזאת, נענה בית המשפט לדרישת המטופלת כי הנתבע יפצה עבור כאב וסבל. סכום הפיצוי הכולל היה 120,00 ₪.

עורכי דין בישראל מטפלים במקרים רבים של הפרת החובה לקבל הסכמה מדעת של המטופל. הרופא הפר דרישה זו כאשר ביצע במטופל, מספר טיפולים, מבלי ליידעו כי קיימים טיפולים חלופיים, אשר מתאימים לו יותר. לאחר שהסתיימו הטיפולים, חווה המטופל כאבים רבים ולאחר שפנה לרופא שיניים אחר, התברר כי הטיפולים שבוצעו, נעשו ברשלנות ולא היו מתאימים כלל למצבו של המטופל. בית המשפט הורה לנתבע, לפצות את המטופל בסכום של 200,000 ₪.

כיצד להיזהר? טיפים חשובים!

עורכי דין בישראל, מטפלים בתביעות רבות של רשלנות רפואית בטיפול שיניים. חשוב לנקוט בכל אמצעי הזהירות, על מנת להקטין משמעותית, את הסיכוי לקבל טיפול רשלני.

כיצד נזהרים? שלושה טיפים חשובים לעניין זה:

  1. לברר הכשרתו של הרופא: פנו אך ורק לרופא שיניים המומחה בסוג הטיפול הספציפי, אותו אתם צריכים לעבור. פנייה לרופא מומחה, מקטינה באופן משמעותי מאוד, את הסיכוי לרשלנות רפואית.
  2. נהלי עבודה: וודאו כי הרופא עובד על פי נהלי עבודה תקינים. למשל, האם האסיסטנט, מסייע לרופא, או מבצע חלק מן הטיפול בעצמו?
  3. חוות דעת נוספת: עורכי דין בישראל מדגישים את החשיבות שבקבלת חוות דעת נוספת לפני קבלת החלטה. רק כך ניתן להיות בטוחים כי האבחנה שניתנה היא מדויקת וכי הטיפול שהוצע, הוא המתאים ביותר.

לסיכום, תביעות בגין רשלנות רפואית בטיפול שיניים, מוגשות כאשר נגרם נזק פיזי ממשי, למטופל, עקב טיפול שיניים רשלני. בתי המשפט פוסקים לתובעים, אם תביעתם מתקבלת, פיצויים כספיים המכסים גם את הנזק הפיזי וגם את הנזק הנפשי, של כאב וסבל.