רשלנות רפואית בטיפול שיניים – דוגמאות מהפסיקה

תביעות בגין רשלנות רפואית שיניים, מוגשות מטעם מטופלים, אשר נפגעו פיזית במסגרת טיפול שיניים כלשהו. הרשלנות יכולה לבוא לידי ביטוי בשלבים שונים של הטיפול ורמות החומרה של הנזק, משתנה בהתאם לנסיבות. רופא שיניים יכול להתרשל לפני הטיפול, בין השאר, על ידי אי עמידה בדרישה של הסכמה מדעת. רשלנות רפואית שיניים במהלך הטיפול, תהיה כאשר הרופא […]